Koulutus

Palvelut

Ratkaisut

C#-ohjelmointi

Ilmoittaudu päivämäärälinkistä

Helsinki
19.-21.8.2019
Hinta
1750€ + ALV
 

C# on .NET-alustan luonnollisin ohjelmointikieli. Vuosien saatossa kieli on kehittynyt ilmaisuvoimaltaan ja syntaksirakenteiltaan ylivoimaiseksi sukulaiskieliin (C++ ja Java) verrattuna. Osa kielioppirakenteista saattaa kuitenkin ensilukemalta näyttää varsin oudoilta.

Kielen syntaksin jälkeen .NET-ohjelmoinnin opiskelu vasta alkaakin. Kehittäjän käytössä on huomattavan laaja luokkakirjasto, joka ainakin kohtuudella täytyy omaksua, jotta kehitys olisi tuottavaa eikä pyörää tulisi keksittyä uudelleen. Ja tietenkin käytössä on oliopohjainen ympäristö. Oliorakenteiden oikeankaltainen hyödyntäminen vaatii myös varsin laajaa perehtyneisyyttä.

Tämä kurssi perehdyttää C#-kielen syntaksirakenteisiin sekä keskeisimpiin .NET-ohjelmointitekniikoihin. Kurssilla kuitenkin edellytetään, että hallitset jo jonkin C#:n sukulaiskielen (Java/C++) tai olet jo jossain määrin perehtynyt C#-ohjelmointiin.

1. päivä

.NET-alusta

 • Arkkitehtuuri
 • .NET Frameworkin piirteet
 • Versiotasot
 • Assembly-käsite

C#-perusteet

 • Tyyppijärjestelmä
 • Arvo- ja viitetyypit
 • Ehtolauseet ja silmukat
 • Taulukot ja listat
 • Poikkeuskäsittely

Oliorakenteet

 • Luokat ja structit
 • Ominaisuudet
 • Periyttäminen
 • Null-viittauksen käsittely
 • Anonyymiluokat ja Tuplet

2. päivä

Oliotekniikoiden kertaus

 • Ylläpidettävyys ja muuntuvuus
 • SOLID-periaatteet
 • Suunnittelumallit
 • Abstraktiot ennen konkretiota, rajapinnat

Delegaatit

 • Delegaattityypit
 • Delegaattien käyttäminen
 • Lamda-expressionit
 • Valmiit delegaattityypit
 • Tapahtumat

Geneerinen ohjelmointi

 • Geneeriset tyypit
 • Reflection
 • Attribuutit

 

3. päivä

Kokoelmat ja LINQ

 • Kokoelmatyypit
 • Kokoelmien käyttö
 • LINQ-kyselyt

Tiedonhallinta

 • I/O-operaatiot
 • Serialisointi
 • XML-tiedon käsittely
 • JSON-tiedon käsittely

Säikeistetty ohjelmointi

 • Säikeistysmallit
 • Synkronointi
 • TPL ja asynkrooniset metodit
 • Rinnakkainen ohjelmointi

Muita tekniikoita

 • MVVM case WPF (UWA ja Xamarin)