Koulutus

Palvelut

Ratkaisut

XAML ja MVVM case WPF

Ilmoittaudu päivämäärälinkistä

Hinta
1350€ + ALV
 

Windows-sovellusten käyttöliittymä kuvataan XAML-kielellä, joka mahdollistaa monipuolisten ja muuntuvien komponenttien käytön. Kun ohjelmoija hallitsee XAML:n rakenteet voi hän tuottavasti osallistua projektiin, jossa käyttöliittymä toteutetaan perinteiseen Windows-sovellukseen WPF-tekniikalla, modernimpaan Windows 10-sovellukseen UWA-alustalla tai mobiilialustalle (Android, iPhone) Xamarin-tekniikalla.

Käyttöliittymäsovelluksen toteutusarkkitehtuuriksi useammassakin ympäristössä valikoituu nykyisin usein MVVM-malli, jossa käyttöliittymän näkymien ja sovelluksessa ylläpidettävä data eriytetään toisistaan hyvin löysällä sidoksella. Mallin omaksuminen on miltei ensisijaista, jotta XAML-alustalle voidaan toteuttaa ylläpidettäviä ja joustavia ratkaisuja.

Tällä kurssilla XAML ja MVVM käsitellään erityisesti WPF-sovellusten näkökulmasta, mutta osaaminen on varsin helppoa päivittää myös muille XAML-alustoille.

1. päivä

Yleiskatsaus XAML-pohjaisesta sovelluksesta

 • Arkkitehtuuri
 • XAML-alustat
 • Visual Studio ja Blend
 • Terve maailma

Käyttöliittymän perusteet

 • xaml ja code behind
 • Peruskontrollit
 • Content-kontrollit
 • Tapahtuman käsittely

MVVM

 • Mitä on MVVM
 • ViewModelin kuvaus
 • Data-mallin käyttö
 • Näkymien toteutus
 • Commanding
 • Kokoelmien käyttö

2. päivä

XAML-tekniikoita

 • Tyylit
 • Resurssit
 • Templatet
 • Animaatiot
 • Triggerit
 • Custom controls

Tiedonkäsittelyn tekniikoita

 • Validaattorit
 • Konvertterit
 • Tietokantaliittymä
 • REST-palvelurajapinnan käyttö

Lokalisointi

 • Tekstien kääntäminen
 • Numeromuotoilut
 • Päivämäärämuotoilut